Ahad, 12 Jun 2011

KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM.

Pendahuluan:

-Keadilan sebagai satu konsep terpenting dalam Islam.

-Maksud keadilan mengikut Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka:
Adil:

1) jujur,lurus, tak memihak mana-mana pihak.

2) sepatutnya, selayaknya, sewajarnya

3) saksama, tak berat sebelah

4) benar

Keadilan:

1) pengertian, taakul, kebolehan befikir dengan bijak, pertimbangan dengan teliti, kesaksamaan.

2) kebenaran-Autoriti dari:

Al Quran: An-Nahl:90

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan membuat kebaikan”

As sunnah:

Rasulullah bersabda sebagaimana katanya: “Sekiranya Fatimah Binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya.”

Aspek-aspek Keadilan dalam Islam

Pemerintahan

Islam sangat-sangat menyuruh pemimpin berlaku adil terhadap rakyat yang dipimpin mereka tanpa mengira agama, bangsa dan jantina. Orang bukan Islam yang bermastautin di Negara Islam wajib dipelihara darah dan hartanya sebagaimana orang Islam. Harta kekayaan Negara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat tidak kira muslim atau tidak.


Perundangan

Hukuman Hudud

Konsep keadilan dalam jenayah hudud bukan saja memihak kepada mangsa jenayah tapi juga kepada penjenayah.

Contoh:

1) Jenayah mencuri.
Kepada mangsa: haknya terbela dan bagi bakal-bakal mangsa, hukuman potong tangan penjenayah boleh menenangkan hati bakal-bakal mangsa kerana penjenayah tidak akan melakukan jenayah tersebut lagi.

Kepada penjenayah: hukuman hanya boleh dijatuhkan sekiranya jenayah yang dilakukan memenuhi syarat-syarat untuk disabitkan dengan jenayah tersebut. Misalnya barang yang dicuri mencapai had nilai tertentu dan barang yang dicuru diambil dari tempat simpanan.

2)-Jenayah berzina.

Kepada penjenayah:

-terdapat syarat-syarat yang agak ketat sebelum seorang penzina boleh disabitkan kesalahan zina antara syarat-syarat tersebut adalah mestilah ada 4 orang saksi yang melihat dengan jelas perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ragu sedikit pun.

-Allah membezakan hukuman antara penzina yang sudah berkahwin dengan penzina yang masih bujang.

3)-Jenayah menuduh wanita suci berzina
Kepada mangsa: Islam menjaga maruah mangsa dan bakal mangsa dengan cara menghukum orang yang menyebar fitnah tanpa bukti.

4) Jenayah murtad.
Kepada penjenayah: Orang yang murtad diberi peluang secukupnya untuk kembali kepada Islam dengan cara mewajibkan proses pentarbiahan kembali orang yang murtad tersebut.

5) Jenayah memberontak.
Kepada penjenayah: Orang yang memerangi Negara juga diberi kesempatan untuk menjelaskan sebab utama mereka bertindak demikian.

6) jenayah merompak dijalanan.
hukuman untuk jenyah ini berbeza mengikut jenayah yang dilakukan dalam proses merompak.

7) Jenayah minum arak
Kepada Penjenayah: Sesetengah ulama’ berpendapat bahawa walaupun mulut peminum berbau arak tetapi tiada saksi yang melihat dia minum arak, dia tidak boleh dijatuhkan hukuman.

Hukuman Qisas

-bunuh

-mencederakan

Keluarga mangsa akan mendapat pampasan (diyah) sekiranya jenayah tersebut dilakukan secara tidak sengaja atau tanpa niat atau apabila keluarga mangsa memaafkan penjenayah tersebut.


Hukuman Ta’zir

Walaupun ada hukuman dibawah hudud dan qisas namun masih terdapat banyak jenayah yang memerlukan kuasa hakim untuk memutuskan hukuman.

Prosidur pensabitan kesalahan.

Dalam Islam, hanya penjenayah yang benar-benar dibuktikan bersalah sahaja yang akan dihukum. Penjenayah juga dibenar membela diri.

Undang-undang Faraid dan Wasiat

Dalam pembahagian harta pusaka, waris lelaki akan mendapat nisbah yang lebih besar iaitu 2/3 berbanding waris perempuan yang hanya mendapat 1/3.Sebab utama adalah kerana lelaki memikul tanggungjawab yang lebih besar berbanding wanita.Dalam undang-undang wasiat, Islam menetapkan had nilai harta yang boleh diwasiatkan iaitu hanya 1/3 daripada harta keseluruhan. Ini bagi menjaga hak waris yang masih hidup.

Undang-undang Keluarga Islam

Dalam undang-undang keluarga Islam, suami diberi hak untuk melafazkan talak, namun begitu isteri juga diberi hak untuk memohon cerai dengan cara tebus talak, ta’liq atau fasakh.

Sosial

Islam menetapkan had aurat bagi wanita dan lelak bagi memelihara maruah dan bagi menjaga keharmonian sejagat. Islam juga menggariskan had pergaulan lelaki dan perempuan bagi tujuan yang sama.

Sumber

0 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Perakian@Blog

Firman ALLAH S.W.T:

“Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidik (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.”
(Surah al-Hujurat, ayat 6)